نبرد ماشین ها

نبرد ماشین ها

این بازی برای اجرا و عملکرد مطلوب به حداقل ۱ گیگابایت RAM  نیاز دارد.

 

در این بازی علاوه بر توینگ و انواع سفارشی سازی ماشین های ایرانی شامل مراحل:

– تعقیب ماشین ها برای نابود کردن

– حمله ماشین ها برای نابود کردن

– زدن گل با توپ با ماشین ها

– مسابقات بین ماشین ها در جاده های بدون محافظ

این بازی دارای ۲۵۶ مرحله برای بازی + ساخت مراحل سفارشی که می تونید چینش و صف ارای دلخواه خودتون رو در بازی اعمال کنید و از بازی لذت ببرید.

 

بازی نبرد ماشین ها در

 

 

 

هی تو ۱۹۷۹ Pink Floyd : Hey You

Pink Floyd : Hey You

Pink Floyd : Hey You

Hey you, out there in the cold
هي تويي که اون بيرون تو سرما وايستادي

Getting lonely, getting old
تنهايي و داري پير ميشي

Can you feel me?
ميتوني منو اينجا احساس کني؟

Hey you, standing in the aisles
هي تويي که اين گوشه و اون گوشه واي ميستي

With itchy feet and fading smiles
با پاهايي که همش گز گز مي کنن و تويي که خنده از لبات محو شده

Can you feel me?
ميتوني منو احساس کني؟

Hey you, dont help them to bury the light
هي تو، تو خفه کردن اميد و آرزو به اونها کمک نکن

Don’t give in without a fight.
بدون جنگيدن تسليم نشو

Hey you, out there on your own
هي تو، تويي که تو خودتي

Sitting naked by the phone
لخت و عريان کنار تلفن نشستي

Would you touch me?
ميشه منو لمس کني؟

Hey you, with you ear against the wall
هي تويي که گوشت رو به ديوار چسبوندي

Waiting for someone to call out
تا کسي صدات کنه

Would you touch me?
ميشه منو لمس کني؟

Hey you, would you help me to carry the stone?
هي تو، ميشه تو حمل اين سنگ به من کمک کني؟

Open your heart, I’m coming home.
درهاي قلبت رو بر من باز کني، ميخوام به خونه برگردم

But it was only fantasy.
اما اين فقط تخيلاته

The wall was too high, As you can see.
همونطور که مي بيني اون ديوار خيلي بلند بود

No matter how he tried, He could not break free.
مهم نيست که چقدر تلاش کرد نتونست اون رو بشکنه و از اونجا خلاص بشه

And the worms ate into his brain.
و کرمها تا مغز و استخونش رو خوردن

Hey you, out there on the road
هي، تويي که اون بيرون تو جاده ايستادي

always doing what you’re told, Can you help me?
و همش کارهايي که بهت ميگن رو انجام مي دي ميتوني کمکم کني؟

Hey you, out there beyond the wall, Breaking bottles in the hall, Can you help me?” );
هي تويي که اون طرف ديواري و بطري هارو با ديوار ميشکني ميشه کمکم کني؟” );

Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
هي تو، بهم نگو ديگه هيچ اميدي نيست

Together we stand, divided we fall.
در کنار هم مقاومت خواهيم کرد، بي هم خواهيم باخت

چیکیتا ۱۹۷۹ Abba : Chiquitita

Abba : Chiquitita

Abba : Chiquitita

Chiquitita, tell me what’s wrong?
چیکیتیتا، بگو مشکل چیه

You’re enchained by your own sorrow
محصور غم و اندوه خودت شدی

In your eyes there is no hope for tomorrow
تو چشمات هیچ امیدی برای رسیدن به فردا نمی بینم

How I hate to see you like this
چقدر متنفرم که تورو اینجور می بینم

There is no way you can deny it
هیچ جور نمیتونی (این غم و اندوه در چشمانت رو) انکار کنی

I can see that you’re oh so sad, so quiet
میتونم ببینم که، آه، خیلی ناراحتی، خیلی ساکتی

Chiquitita, tell me the truth
چیکیتیتا، راستشو بگو

I’m a shoulder you can cry on
من آغوشی هستم که میتونی روش گریه کنی

Your best friend, I’m the one you must rely on
من بهترین دوست تو هستم، من تنها فردی هستم که باید بهش اطمینان کنی

You were always sure of yourself
تو که همیشه به خودت اطمینان داشتی

Now I see you’ve broken a feather
ولی حالا (چیزی که می بینم اینه که) پر و بالت شکسته

I hope we can patch it up together
امیدوارم بتونیم با هم باز اون بالهارو به هم بچسبونیم

Chiquitita, you and I know
چیکیتیتا، من و تو میدونیم

How the heartaches come and they go And the scars they’re leaving
چطور دل تنگیها میان و میرن و چه زخمهایی از خودشون بجا میذارن

You’ll be dancing once again and the pain will end
میدونم که باز خواهی رقصید و درد و رنجهات به پایان میرسن

You will have no time for grieving
و وقتی برای سوگواری نخواهد موند

Chiquitita, you and I cry
چیکیتیتا،من و تو گریه می کنیم

And the sun is still in the sky and shining above you Let me hear you sing once more like you did before
و هنوز خورشید در آسمونه و بر ما میتابهبذار یه بار دیگه مثل قدیما صدای آواز خوندنتو بشنوم

Sing a new song, Chiquitita Try once more like you did before Sing a new song, Chiquitita
چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون باز مثل قدیما سعی کن چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون

So the walls came tumbling down
دیوار ها فرو ریختن

And your love’s a blown out candle All is gone and it seems too hard to handle
و عشقت مثل شمعی فوت زده شده همه چیز از دست رفت و به نظر اداره کردنشون سخت میاد

Chiquitita, tell me the truth
چیکیتیتا، راستشو بگو

There is no way you can deny it
راهی نداره که بخوای (اون غم و اندوه تو چشمات رو) انکار کنی

I see that you’re oh so sad, so quiet
میتونم ببینم که، آه، خیلی ناراحتی، خیلی ساکتی

Chiquitita, you and I know
چیکیتیتا، من و تو میدونیم

How the heartaches come and they go And the scars they’re leaving
چطور دل تنگیها میان و میرن و چه زخمهایی از خودشون بجا میذارن

You’ll be dancing once again and the pain will end You will have no time for grieving
میدونم که باز خواهی رقصید و درد و رنجهات به پایان میرسن و وقتی برای سوگواری نخواهد موند

Chiquitita, you and I cry
چیکیتیتا،من و تو گریه می کنیم

And the sun is still in the sky and shining above you Let me hear you sing once more like you did before Sing a new song, Chiquitita
و هنوز خورشید در آسمونه و بر ما میتابه بذار یه بار دیگه مثل قدیما صدای آواز خوندنتو بشنوم چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون

Try once more like you did before Sing a new song, Chiquitita
باز مثل قدیما سعی کن چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون

ما تکانت خواهیم داد ۱۹۷۷ Queen : We Will Rock You

Queen : We Will Rock You

Queen : We Will Rock You

Buddy you’re a boy make a big noise
رفیق تو پسرى هستى که سروصدای زیادی ایجاد میکنى

Playin in the street gonna be a big man some day You got mud on yo face
تو خیابان بازى میکنى و روزى یک مرد بزرگ خواهی بود روی صورتت لجن هست

You big disgrace,Kickin your can all over the place
فضاحت بزرگی هستی قوطى حلبی خودت را با لگد همه جا میزنی

Singin
بخوانید

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Buddy you’re a young man hard man
رفیق تو یک مرد جوانى , یک مرد قوى

Shoutin in the street gonna take on the world some day
تو ی خیابان فریاد میزنى , میخواى یک روزی دنیا رو مال خودت کنى ۰

You got blood on your face You big disgrace Wavin your banner all over the place
روی صورتت خون آلوده فضاحت بزرگی هستی پرچم خودت رو همه جا تکان میدهی

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Buddy you’re an old man poor man Pleadin with your eyes gonna make you some peace some day
رفیق تو یک مرد پیر ضعیف هستى التماسی که با چشمهات میکنی یک روزی برایت (آرامش) صلح رو برقرار میکند

You got mud on your face You big disgrace
روی صورتت لجن هست فضاحت بزرگی هستی

Somebody better put you back in your place
بهتره یکى تو رو سر جاى خودت بنشاند

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Sing it
بخوان

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Everybody
همه

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Alright
خوبه

چقدر عمیقا دوستت دارم ۱۹۷۷ Bee Gees : How Deep Is Your Love

Bee Gees : How Deep Is Your Love

Bee Gees : How Deep Is Your Love

I know your eyes in the morning sun
چشماتو در خورشید صبحگاهی میشناسم

I feel you touch me in the pouring rain
لمس دستانت رو در زیر شُر شُرِ بارون حس می کنم

And the moment that you wander far from me
و در لحظه ای که فکر می کنی از من دوری

I wanna feel you in my arms again
میخوام تورو در آغوشم احساس کنم

And you come to me on a summer breeze
و تو در نسیم تابستونی پیش من اومدی

Keep me warm in your love and then softly leave
با عشقت گرمم کردی و بعد به نرمی رفتی

And it’s me you need to show How Deep Is Your Love
و اون منم که برای نشون دادن عشقت بهش نیاز داری

How deep is your love, How deep is your love
عشقت چقدر عمیقه؟ چقدر

I really need to learn
میخوام واقعا یاد بگیرم

‘Cause we’re living in a world of fools
چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me I believe in you
ما متعلق به تو و من هستیم من به تو ایمان دارم

You know the door to my very soul
تو درِ روح منو میشناسی

You’re the light in my deepest darkest hour
تو نوری در قلب تاریکیهای من هستی

You’re my saviour when I fall
تو منجی منی

And you may not think I care for you
و شاید ندونی که من به تو توجه دارم

When you know down inside That I really do
وقتی غمگینی و من واقعا به تو توجه دارم

And it’s me you need to show How Deep Is Your Love
و اون منم که برای نشون دادن عشقت بهش نیاز داری

How deep is your love
عشقت چقدر عمیقه؟ چقدر

I really need to learn
میخوام واقعا یاد بگیرم

‘Cause we’re living in a world of fools
چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم ۰

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me
ما متعلق به تو و من هستیم

And you come to me on a summer breeze
و تو در نسیم تابستونی پیش من اومدی

Keep me warm in your love and then softly leave
با عشقت گرمم کردی و بعد به نرمی رفتی

And it’s me you need to show How Deep Is Your Love
و اون منم که برای نشون دادن عشقت بهش نیاز داری

How deep is your love
عشقت چقدر عمیقه؟ چقدر

I really need to learn
میخوام واقعا یاد بگیرم

‘Cause we’re living in a world of fools
چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me
ما متعلق به تو و من هستیم

How deep is your love, I really need to learn ,‘Cause we’re living in a world of fools
عشقت چقدر عمیقه؟ , میخوام واقعا یاد بگیرم, چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me
ما متعلق به تو و من هستیم

How deep is your love, I really need to learn ,‘Cause we’re living in a world of fools
عشقت چقدر عمیقه؟ , میخوام واقعا یاد بگیرم, چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me
ما متعلق به تو و من هستیم

احساسات ۱۹۷۵ Morris Albert : Feelings

Morris Albert : Feelings

Morris Albert : Feelings

Feelings, nothing more than feelings,
احساسات,چیزی بیشتر از احساسات نیست

trying to forget my feelings of love.
سعی میکنم احساسم نسبت به عشق را از یاد ببرم

Teardrops rolling down on my face,
قطرات اشک بر صورتم میلغزند

trying to forget my feelings of love.
تلاشم بر این است تا احساساتم به عشق را فراموش کنم

Feelings, for all my life I’ll feel it.
تا همیشه این احساسات را با خود خواهم داشت

I wish I’ve never met you, girl; you’ll never come again.
کاش ندیده بودمت چون تو دیگر باز نخواهی گشت

Feelings, wo-o-o feelings,
احساسات

wo-o-o, feel you again in my arms.
گویی برای بار دیگر در آغوشم هستی

Feelings, feelings like I’ve never lost you
احساساتی احساس میکنم که هرگز از دستت نداده ام

and feelings like I’ve never have you again in my heart.
و نیز احساسم بر این است که دیگر تو را عاشق نخواهم بود

Feelings, for all my life I’ll feel it.
تا همیشه این احساسات را با خود خواهم داشت

I wish I’ve never met you, girl; you’ll never come again.
کاش ندیده بودمت چون تو دیگر باز نخواهی گشت

Feelings, feelings like I’ve never lost you
احساساتی احساس میکنم که هرگز از دستت نداده ام

and feelings like I’ve never have you again in my life.
و نیز احساسم بر این است که دیگر تو را عاشق نخواهم بود

Feelings, wo-o-o feelings,
احساسات

wo-o-o, feelings again in my arms.
گویی برای بار دیگر در آغوشم هستی

Feelings, wo-o-o feelings,
احساسات