سرنوشت من تویی Lucero : Mi destino eres tu 2000

Lucero : Mi destino eres tu

Lucero : Mi destino eres tu

 

Tener tu amor es la razón de mi existir, de mi vivir
داشتن عشقت دلیل بودن منه، دلیل زندگیمه

quiero en tus brazos descubrir que soy feliz, viviendo en ti
می خوام توی آغوشت بفهمم که شادم و با توام

Unir dos almas en total plenitud
پیوستن دو روح در بالاترین حد ممکن

quiero saber si mi destino eres tu
می خوام بدونم که سرنوشت من تویی

Te quiero, te tengo muy dentro de mi
دوستت دارم، تو رو در اعماق وجودم دارم

te quiero deseo amarte hasta el fin
دوستت دارم، آرزوی من دوست داشتن تو تا پایانه

eres el regalo que la vida me dio
تو هدیه ای هستی که زندگی بهم داده

mi destino amor eres tu
عزیزم سرنوشت من تویی

Contigo quiero compartir lo que vendra
می خوام هر چی پیش میاد رو باهات تقسیم کنم

lo quiero así aunque tan solo un despertar
اینو می خوام، حتی اگه فقط یه بیدار شدن باشه

aunque tan solo un despertar no pido mas si es junto a ti siempre a tu lado a donde quieras volar
وقتی کنارتم دیگه چیز دیگه ای نمی خوام همیشه کنار تو هر جایی که بخوای بری

alas estrellas me puedes llevar
بالهای روبا منو می تونه (همونجا) ببره

Te quiero, te tengo muy dentro de mi
دوستت دارم، تو رو در اعماق وجودم دارم
{
te quiero deseo amarte hasta el fin
دوستت دارم، آرزوی من دوست داشتن تو تا پایانه

eres el regalo que la vida me dio
تو هدیه ای هستی که زندگی بهم داده

mi destino amor eres tu
عزیزم سرنوشت من تویی
{
Te quiero, te tengo muy dentro de mi
دوستت دارم، تو رو در اعماق وجودم دارم

te quiero deseo amarte hasta el fin
دوستت دارم، آرزوی من دوست داشتن تو تا پایانه

eres el regalo que la vida me dio
تو هدیه ای هستی که زندگی بهم داده

mi destino amor
عزیزم سرنوشت من تویی

Te quiero, te tengo muy dentro de mi
دوستت دارم، تو رو در اعماق وجودم دارم

te quiero deseo amarte hasta el fin
دوستت دارم، آرزوی من دوست داشتن تو تا پایانه

eres el regalo que la vida me dio
تو هدیه ای هستی که زندگی بهم داده

mi destino amor eres tu
عزیزم سرنوشت من تویی

مطالعه بیشتر