خداحافظ عشق من خداحافظ ۱۹۷۳ Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

hear the wind sing a sad, old song
گوش بسپار كه باد، نغمه ای غمناك و قديمی می خواند

it knows I’m leaving you today
او (باد) می داند كه امروز ترا ترك میکنم

please don’t cry or my heart will break
خواهش ميكنم گريه نكن که قلبم خواهد شكست

when I go on my way
آنگاه كه به راه خودم می روم

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

goodbye and au revoir
بدرود و به اميد ديدار

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زياد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams
پس مرا در روياهايت نگهدار

till I come back to you
تا موقعی که پيشت بازگردم

see the stars in the skies above
بنگر به ستارگان در آسمانهای بالا

they’ll shine wherever I may roam
آنها خواهند درخشید، هر جا که پرسه بزنم

I will pray every lonely night
هر شب تنهايی , دعا خواهم كرد

adelehfr.setText (“That soon they’ll guide me home
به زودی منو به خانه هدایت می کنند

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زياد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams till I come back to you
پس مرا در روياهايت نگهدار تا موقعی که پيشت بازگردم

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

goodbye and au revoir
بدرود و به اميد ديدار

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زياد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams till I come back to you
پس مرا در روياهايت نگهدار تا موقعی که پيشت بازگردم

       

ما در شبکه های مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *