نبرد ماشین ها این بازی برای اجرا و عملکرد مطلوب به حداقل ۱ گیگابایت RAM  نیاز دارد.   در این بازی علاوه بر توینگ و انواع سفارشی سازی ماشین های ایرانی شامل مراحل: – تعقیب ماشین ها برای نابود کردن – حمله ماشین ها برای نابود کردن – زدن گلRead More →