دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی   Soy un hombre muy honrado, q me gusta lo mejor من یک مرد بسیار شریف هستم که بهترین las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. چیزها رو دوست دارم عشق به پول و زنRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی   Amor mio عشق من Amor mio por favor Tu no te vas عشق من خواهش می کنم از من دور نشو Yo cuentare a las horas Que la ya veo من ساعت ها را میشمارم تا وقتی کهRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی   Chorando se foi quem um dia só me fez chorar کسی که مرا به گریه انداخت و رفته است یک روز به گریه می افتد Chorando se foi quem um dia só me fez chorar کسی که مراRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی   Nathalie ناتالی en la distancia tu recuerdo vive en mi. Yo que fuí tu amor del alma y a tu vida tanto dí. در فاصله ها خاطره ی تو در من زندگی می‌کند من عشق زندگی تو بودمRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی   Te miré why de pronto te empecé a querer دیدمت و ناگهان عاشقت شدم Sin imaginarme que podría perder بدون اینکه احتمال بدم که ممکنه از دستت بدم No medí mis pasos why caí en tus brazos بهRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی   Un amor تنها عشق Un amor viví llorando Y me decía Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor تنها یک عشق را زیستم در حالی که گریان بودم و در حالی که به من میRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی   Hey هی no vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti tú qué sabes de mi اینقدر اینجا و اونجا با گفتن اینکه نمیتونم بی تو بمونم لاف نزن تو چی ازم می دونی؟ HeyRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی   e quizás Yo he sido para ti, un juego. از دوست داشتن خستم فکر می کنم که شاید برای تو یه بازی بودم Cansado de esperar A quien no importo ya De tanta soledad me muero. از انتظارRead More →

  دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های اسپانیایی El amor , No sólo son palabras que se dicen al azar عشق فقط کلماتی نیست که به طور تصادفی گفته میشه Por un momento y sin pensar در یک لحظه و بدون فکر کردن Son esas otrasRead More →