نبرد ماشین ها این بازی برای اجرا و عملکرد مطلوب به حداقل ۱ گیگابایت RAM  نیاز دارد.   در این بازی علاوه بر توینگ و انواع سفارشی سازی ماشین های ایرانی شامل مراحل: – تعقیب ماشین ها برای نابود کردن – حمله ماشین ها برای نابود کردن – زدن گلRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی Hey you, out there in the cold هي تويي که اون بيرون تو سرما وايستادي Getting lonely, getting old تنهايي و داري پير ميشي Can you feel me? ميتوني منو اينجا احساس کني؟ Hey you, standing in the aislesRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی Chiquitita, tell me what’s wrong? چیکیتیتا، بگو مشکل چیه You’re enchained by your own sorrow محصور غم و اندوه خودت شدی In your eyes there is no hope for tomorrow تو چشمات هیچ امیدی برای رسیدن به فردا نمیRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی Buddy you’re a boy make a big noise رفیق تو پسرى هستى که سروصدای زیادی ایجاد میکنى Playin in the street gonna be a big man some day You got mud on yo face تو خیابان بازى میکنى وRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی I know your eyes in the morning sun چشماتو در خورشید صبحگاهی میشناسم I feel you touch me in the pouring rain لمس دستانت رو در زیر شُر شُرِ بارون حس می کنم And the moment that you wanderRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی Feelings, nothing more than feelings, احساسات,چیزی بیشتر از احساسات نیست trying to forget my feelings of love. سعی میکنم احساسم نسبت به عشق را از یاد ببرم Teardrops rolling down on my face, قطرات اشک بر صورتم میلغزند tryingRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی Everyday my papa worked To help to make ends meet هر روز پدرم کار میکرد که کمک کند تا روزگار بگذرد To see that we would eat که ببیند ما می خوریم keep those shoes upon my feet کهRead More →

  دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی Yesterday When I Was Young آن روزها وقتی که جوان بودم the taste of life was sweet as rain upon my tongue طعم زندگی به شیرینی قطره‌های باران بود بر زبانم. I teased at life as if itRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی hear the wind sing a sad, old song گوش بسپار كه باد، نغمه ای غمناك و قديمی می خواند it knows I’m leaving you today او (باد) می داند كه امروز ترا ترك میکنم please don’t cry or myRead More →

دانلود نرم افزار اندرویدی ترجمه خط به خط آهنگ های انگلیسی When I need you زمانی که من به تو نیاز دارم I just close my eyes and I’m with you فقط چشمانم را می بندم و با تو هستم And all about I so want to give you وRead More →